"Tam zamanında, kaliteli ürün"

Konika Kağıt ;

  • Kalite yönetim sistemimizin standardlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını,
  • İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektöründe kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı,
  • Oluşturulan sistemin belirlediği şekilde kaliteli, güvenli ve yasal olarak uygun ürünler üretme yükümlülüğünü yerine getirmeyi ve müşteri gerekliliklerine karşı sorumluluğunu gerçekleştireceğini
Taahhüt etmektedir.

01.12.2020
Kemal Özaltın
Genel Müdür